Наталья Антелава (Грузия)

Coda Media – дағдарыстар туралы жаңалықтар онлайн –платформасының басшысы