Амджад Атталла (Қатар)

Доха дебатының басқарушы директоры